DZIELNICOWY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY PRAWY BRZEG

Ты действительно хочешь сообщить о ликвидации этого места?

Нет, аннулируй