Piktogramy

Dostępne dla osób poruszających się na wózkach

 • Szerokość drzwi minimum 90 cm
 • Brak stopni i schodów
 • Maksymalne nachylenie pochylni 8%
 • Najdłuższy odcinek pochylni bez podestu maksymalnie 9 m

Jeśli konieczne jest korzystanie z windy, winda musi być dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach

 • Szerokość drzwi minimum 70 cm
 • Maksymalnie 1 stopień
 • Maksymalne nachylenie pochylni 18% (lub przenośna pochylnia, lub platforma przyschodowa, lub podnośnik platformowy)

Jeśli konieczne jest korzystanie z windy, winda musi być dostępna z pomocą dla osób poruszających się na wózkach.

Dostępne dla osób niesłyszących i niedosłyszących

Minimum 2 z poniższych udogodnień:

 • Informacje na ekranach wideo, tablicach neonowych
 • Tablice informacyjne, drogowskazy
 • Pomoce techniczne dla osób niedosłyszących (np. wzmacniacze dźwięku, słuchawki)
 • Osoba znająca język migowy do dyspozycji

Jeśli konieczne jest korzystanie z windy i nie ma klatki schodowej:

 • Wizualne potwierdzenie alarmu w windzie lub winda obsługiwana przez personel

W wypadku pokoju hotelowego: telefon z wizualną sygnalizacją dzwonka oraz 1 z poniższych udogodnień:

 • Telewizor ze słuchawkami
 • Telefon z indukcją lub wzmacniaczem

Pętla indukcyjna

Osoba znająca język migowy do dyspozycji

Minimum 1 z poniższych udogodnień:

 • Osoba znająca język migowy
 • Możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego przez internet

Udogodnienia dla osób niewidomych

Minimum 1 z poniższych udogodnień:

 • Pomieszczenia oznaczone w sposób czytelny dotykiem
 • Wskazówki, zapowiedzi, sygnały dźwiękowe
 • Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia

Jeśli konieczne jest korzystanie z windy i nie ma klatki schodowej, winda posiada:

 • Dźwiękowe potwierdzenie alarmu
 • Wyczuwalne dotykiem pola przycisków lub pola przycisków w alfabecie Brailla
 • Wskazówki, zapowiedzi, sygnały dźwiękowe

lub

 • Winda obsługiwana przez personel

Udogodnienia dla osób niedowidzących

 • Co najmniej pierwszy i ostatni stopień oznaczony kontrastowo
 • Drzwi szklane lub z przeźroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo

Minimum 1 z poniższych udogodnień:

 • Pomieszczenia oznaczone w sposób czytelny dotykiem
 • Wskazówki, zapowiedzi, sygnały dźwiękowe
 • Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia

Jeśli konieczne jest korzystanie z windy i nie ma klatki schodowej, winda posiada:

 • Wskazówki, zapowiedzi, sygnały dźwiękowe
 • Wyczuwalne dotykiem pola przycisków lub pola przycisków w alfabecie Brailla

lub

 • Winda obsługiwana przez personel

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem

Minimum 1 z poniższych udogodnień:

 • Wskazówki w języku symbolicznym, obrazkowym
 • Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia

Możliwość wejścia z psem asystującym

 • Deklarowana możliwość wejścia z psem asystującym*

* Mimo obowiązującego prawa, zgodnie z którym pies asystujący ma pełne prawo wstępu do wszelkich placówek poza miejscami kultu religijnego, nadal wiele miejsc nie wyraża zgody na wejście do nich z psem asystującym.

Parking

 • Brak oznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami
 • Są miejsca parkingowe
 • Parking piętrowy lub podziemny

Parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami

 • Są oznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami

Parking rodzinny

 • Jest oznaczony parking rodzinny

Winda dostępna dla osób na wózkach

 • Szerokość drzwi minimum 90 cm
 • Powierzchnia windy minimum 90 cm × 120 cm

Dodatkowo 1 z poniższych udogodnień:

 • Winda obsługiwana przez personel
 • Najwyżej położony przycisk maksymalnie 140 cm nad podłogą

Winda dostępna z pomocą dla osób na wózkach

 • Szerokość drzwi minimum 70 cm
 • Powierzchnia windy minimum 70 cm × 115 cm

Toaleta ogólnodostępna

1 z poniższych warunków jest spełniony:

 • Toaleta ogólnodostępna
 • Jest toaleta oznakowana jako dostępna dla osób z niepełnosprawnością, niespełniająca kryteriów dostępności

Toaleta dostępna dla osób na wózkach

 • Dojście do budynku co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach
 • Szerokość drzwi minimum 90 cm
 • Brak stopni i schodów
 • Maksymalne nachylenie pochylni 8%
 • Najdłuższy odcinek pochylni bez podestu maksymalnie 9 m
 • Uchwyty po lewej i prawej stronie muszli klozetowej, w tym minimum 1 składany
 • Powierzchnia poruszania przed muszlą klozetową minimum 150 cm × 150 cm
 • powierzchnia do przesiadania się obok muszli klozetowej po lewej lub prawej stronie minimum 80 cm × 70 cm
 • Wysokość siedzenia na muszli klozetowej 46-52 cm
 • Przestrzeń wjazdu pod umywalkę minimum 30 cm

Jeśli konieczne jest korzystanie z windy, winda musi być dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Toaleta dostępna z pomocą dla osób na wózkach

 • Dojście do budynku co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach
 • Szerokość drzwi minimum 70 cm
 • Maksymalnie 1 stopień
 • Maksymalne nachylenie pochylni 18%
 • Uchwyt po lewej lub po prawej stronie muszli toaletowej
 • Powierzchnia poruszania przed muszlą klozetową minimum 120 cm × 120 cm

Jeśli konieczne jest korzystanie z windy, winda musi być dostępna z pomocą dla osób poruszających się na wózkach.

Miejsce noclegowe dostępne dla osób poruszających się na wózkach

 • Dojście do budynku co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach
 • Szerokość drzwi minimum 90 cm
 • Brak stopni i schodów
 • Maksymalne nachylenie pochylni 8%
 • Najdłuższy odcinek pochylni bez podestu maksymalnie 9 m
 • Wysokość łóżka 46-52 cm
 • Powierzchnia poruszania się w pokoju minimum 150 cm × 150 cm
 • powierzchnia do przesiadania się obok łóżka po lewej lub po prawej stronie minimum 140 cm × 140 cm

Jeśli pokój ma łazienkę, łazienka musi być dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Jeśli konieczne jest korzystanie z windy, winda musi być dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Miejsce noclegowe dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach

 • Dojście do budynku co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach
 • Szerokość drzwi minimum 70 cm
 • Maksymalnie 1 stopień
 • Maksymalne nachylenie pochylni 18%
 • Powierzchnia poruszania się w pokoju minimum 120 cm × 120 cm
 • powierzchnia do przesiadania się obok łóżka po lewej lub po prawej stronie minimum 120 cm × 120 cm

Jeśli pokój ma łazienkę, łazienka musi być dostępna z pomocą dla osób poruszających się na wózkach.

Jeśli konieczne jest korzystanie z windy, winda musi być dostępna z pomocą dla osób poruszających się na wózkach.

Uwaga: toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością niedostępne dla osób poruszających się na wózkach

Łazienka dostępna dla osób poruszających się na wózkach

 • Dojście do budynku co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach
 • Pomieszczenie, w skład którego wchodzi łazienka, jest co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • Szerokość drzwi minimum 90 cm
 • Brak stopni i schodów
 • Uchwyty po lewej i prawej stronie muszli klozetowej, w tym minimum 1 składany
 • Powierzchnia poruszania przed muszlą klozetową minimum 150 cm × 150 cm
 • powierzchnia do przesiadania się obok muszli klozetowej po lewej lub prawej stronie minimum 80 cm × 70 cm
 • Wysokość siedzenia na muszli klozetowej 46-52 cm
 • Przestrzeń wjazdu pod umywalkę minimum 30 cm
 • Przy prysznicu nie ma progu
 • Powierzchnia natrysku minimum 150cm × 150cm

Łazienka dostępna z pomocą dla osób poruszających się na wózkach

 • Dojście do budynku co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach
 • Pomieszczenie, w skład którego wchodzi łazienka, jest co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • Szerokość drzwi minimum 70 cm
 • Maksymalnie 1 stopień
 • Uchwyt po lewej lub po prawej stronie muszli toaletowej
 • Powierzchnia poruszania przed muszlą klozetową minimum 120 cm × 120 cm

Dodatkowo:

 • Powierzchnia natrysku minimum 90cm × 90cm

lub

 • Wanna o powierzchni minimum 150 cm × 70 cm, wyposażona w uchwyty

Basen dostępny dla osób poruszających się na wózkach

 • Dojście do budynku co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach
 • Szerokość drzwi minimum 90 cm
 • Brak stopni i schodów
 • Jeśli jest pochylnia do basenu, maksymalne nachylenie 8% i najdłuższy odcinek pochylni bez podestu maksymalnie 9 m
 • Powierzchnia przebieralni minimum 150 cm × 150 cm
 • Ławki w przebieralni
 • Uchwyty w przebieralni
 • Toaleta dostępna dla osób poruszających się na wózkach
 • Dostępny wózek wodny, można skorzystać z własnego lub jest pochylnia do wody

Jeśli konieczne jest korzystanie z windy, winda musi być dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Basen dostępny z pomocą dla osób poruszających się na wózkach

 • Dojście do budynku co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach
 • Szerokość drzwi minimum 70 cm
 • Maksymalnie 1 stopień
 • Jeśli jest pochylnia do basenu, maksymalne nachylenie 18%
 • Powierzchnia przebieralni minimum 120 cm × 120 cm
 • Toaleta co najmniej dostępna z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • Podnośnik lub pochylnia do wody, lub woda na równej wysokości z brzegiem basenu

Jeśli konieczne jest korzystanie z windy, winda musi być dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Obiekt sportowy dostępny dla osób poruszających się na wózkach

 • Dojście do budynku co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach
 • Szerokość drzwi minimum 90 cm
 • Brak stopni i schodów
 • Jeśli jest pochylnia do basenu, maksymalne nachylenie 8% i najdłuższy odcinek pochylni bez podestu maksymalnie 9 m
 • Powierzchnia przebieralni minimum 150 cm × 150 cm
 • Ławki w przebieralni
 • Uchwyty w przebieralni
 • Toaleta dostępna dla osób poruszających się na wózkach
 • Przy prysznicu nie ma progu
 • Powierzchnia natrysku minimum 150cm × 150cm

Jeśli konieczne jest korzystanie z windy, winda musi być dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Obiekt sportowy dostępny z pomocą dla osób poruszających się na wózkach

 • Dojście do budynku co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach
 • Szerokość drzwi minimum 70 cm
 • Maksymalnie 1 stopień
 • Jeśli jest pochylnia, maksymalne nachylenie 18%
 • Powierzchnia przebieralni minimum 120 cm × 120 cm
 • Toaleta co najmniej dostępna z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • Prysznic
 • Powierzchnia natrysku minimum 90 cm × 90 cm

Jeśli konieczne jest korzystanie z windy, winda musi być dostępna z pomocą dla osób poruszających się na wózkach.

Pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem

 • Jest pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem

Nie wszystkie pomieszczenia dostępne dla osób poruszających się na wózkach

 • Są pomieszczenia na piętrach i nie ma windy lub winda jest niedostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • Są pomieszczenia, do których trzeba pokonać więcej niż 1 stopień
 • Są pomieszczenia których drzwi są węższe niż 70 cm